Për një Kosovë më të shëndetshme (Video)

Për një Kosovë më të shëndetshme, Reenor Ramadani realizon videon me qëllim vetdijsues mbi ndotjen e ajrit.

0

“Kur unë isha në një moshë më të hershme, nuk mendoja se ndotja e ajrit do të ketë ngritje në këto përmasa intensive me të cilat po përballemi sot. E mbaj mend vitin e kaluar në stinën e dimrit ne patëm pothuajse një kollaps nga kualiteti i dobët, tejet i ndotur i ajrit. Por çka mund të parashikojmë për këtë vitë? Statistikat nga Raporti i Agjencisë Evropiane mbi Mjedisin i vitit 2018, siç është cekur edhe në #ecokosovo, gjithashtu tregojnë se Kosova po rangohet si një ndër vendet më të prekura nga ndotja e ajrit, dhe ne prapë qëndrojmë të ulur krahas këtyre informatave, dhe të pavetëdijshëm e fare anksioz mbi këtë çështje. Sot ne jemi duke jetuar në një ekspozim konstant të rrjeteve sociale, e të rejave në televizon mbi ngrohjen globale dhe të gjitha dëmtimet që faktori njeri është duke i shkaktuar tokës, kështuqë meqenëse njerëzit janë të ekspozuar ndaj këtij informacioni çdo ditë, unë do të dëshiroja që ata të shohin këtë video dhe të ndërgjegjësohen ndaj këtij realiteti të përditshëm e të absorbojnë vetëdijësim mbi rëndësinë e ruajtjes së ambientit, të sjellurit në mënyra të cilat janë kontribuese të mjedisit, por jo vetëm, krijimi i këtyre modeleve të sjelljës mbi ruajtjen e planetit definitivisht mund dhe do të kontribuojë edhe në shëndetin dhe rritjen tonë, gjithashtu. Siç mund të shihet edhe në video çanta dhe sistemi oksigjenues janë të gjitha të ndërtuara me dorë. Është krijuar e tillë, funksioni i së cilës reprezenton mënyrën se si unë vendos të marë oksigjen, pasiqë vetëdijësimi mbi ndotjen e ajrit nuk po trajtohet ashtu siç do të duhej të ishte. Përderisa ne nuk fillojmë të bëjmë hapa, secili prej nesh, hapa të vegjël mbi ruajtjen e mjedisit, do të stagnojmë këtu duke e bërë secilën ditë një rrugë më të afërt drejtë sëmundjeve të dhimbshme dhe vdekjës. Kjo është dedikim për një Kosovë më të shëndetshme, vendin tonë, shtëpinë tonë dhe për një të ardhme më të mirë e të mbushur me oksigjen.
ecokosovo #ecokosovo2″ shprehet Reenor Ramadani në Facebook.

Modele në video dhe përshkrimi: Leona Tahiri
Ideja dhe realizimi i videos: Reenor Ramadani

When I was at a younger age I didn't think that air pollution would be increasing through time, in this intense way in which we are facing today. I remember last year in winter time we had an almost collapse from the bad quality of air. But what can we predict for this year? The statistics are telling us, from the European Environment Agency report of 2018 as mentioned in ecokosovo, too, that Kosovo is being in the range of most affected places from air pollution, and still us here sitting, not being aware and anxious about it. We are living today in a constant exposure of social media and news in the television about global warming and all the damage the human factor is causing to its earth, so if people are exposed to that kind of information everyday, I'd like for them to see this video and absorb the counsciousness about saving the environment, behaving in ways that contribute to environment, but not only per se, by creating these kind of saving the planet patterns we definitely can and will contribute on our health and growth, too. As you can see in this video the bag and its oxygen system it's all handmade, I created it so I can breathe oxygen from my own bag since the awarness of air pollution it is not being truly handled. As long as we don't make steps, each of us, little small steps about our environment we will be here stuck making each day, a closer way to painful diseases and death. This is dedicated to a healthier Kosovo, for our place, for our home, to a better and oxygen filled future! Kur unë isha në një moshë më të hershme, nuk mendoja se ndotja e ajrit do të ketë ngritje në këto përmasa intensive me të cilat po përballemi sot. E mbaj mend vitin e kaluar në stinën e dimrit ne patëm pothuajse një kollaps nga kualiteti i dobët, tejet i ndotur i ajrit. Por çka mund të parashikojmë për këtë vitë? Statistikat nga Raporti i Agjencisë Evropiane mbi Mjedisin i vitit 2018, siç është cekur edhe në #ecokosovo, gjithashtu tregojnë se Kosova po rangohet si një ndër vendet më të prekura nga ndotja e ajrit, dhe ne prapë qëndrojmë të ulur krahas këtyre informatave, dhe të pavetëdijshëm e fare anksioz mbi këtë çështje. Sot ne jemi duke jetuar në një ekspozim konstant të rrjeteve sociale, e të rejave në televizon mbi ngrohjen globale dhe të gjitha dëmtimet që faktori njeri është duke i shkaktuar tokës, kështuqë meqenëse njerëzit janë të ekspozuar ndaj këtij informacioni çdo ditë, unë do të dëshiroja që ata të shohin këtë video dhe të ndërgjegjësohen ndaj këtij realiteti të përditshëm e të absorbojnë vetëdijësim mbi rëndësinë e ruajtjes së ambientit, të sjellurit në mënyra të cilat janë kontribuese të mjedisit, por jo vetëm, krijimi i këtyre modeleve të sjelljës mbi ruajtjen e planetit definitivisht mund dhe do të kontribuojë edhe në shëndetin dhe rritjen tonë, gjithashtu. Siç mund të shihet edhe në video çanta dhe sistemi oksigjenues janë të gjitha të ndërtuara me dorë. Është krijuar e tillë, funksioni i së cilës reprezenton mënyrën se si unë vendos të marë oksigjen, pasiqë vetëdijësimi mbi ndotjen e ajrit nuk po trajtohet ashtu siç do të duhej të ishte. Përderisa ne nuk fillojmë të bëjmë hapa, secili prej nesh, hapa të vegjël mbi ruajtjen e mjedisit, do të stagnojmë këtu duke e bërë secilën ditë një rrugë më të afërt drejtë sëmundjeve të dhimbshme dhe vdekjës. Kjo është dedikim për një Kosovë më të shëndetshme, vendin tonë, shtëpinë tonë dhe për një të ardhme më të mirë e të mbushur me oksigjen.ecokosovo #ecokosovo2Model and description by: Leona TahiriIdea and video realization: Reenor Ramadani

Publiée par Reenor Ramadani sur Mercredi 14 novembre 2018