Organizata PEN hap thirrjen në projektin SOCIAL ACT për ngritjen e kapactiteve të të rinjve të Kosovës

0
PEN – Peer Educators Network

Organizata PEN ofron një super-mundësi për vajzat dhe djemtë e moshave 18-25 vjec nga Gjakova, Istogu, Peja dhe Prizreni!

Pasi që ke lexuar kushtet dhe je i/e interesuar për t’u bërë pjesë e programit “Social Act”, apliko jo më larg se 25 nëntor 2018 duke plotësuar formën e aplikimit:

https://goo.gl/7Fd2Af

Loading...