Një virus në Instagram tregoi storjet e përdoruesve privatë tek të huajt .

Disa përdorues të Instagram-it mund të duan të jenë më të kujdesshëm në lidhje se me kë ata i ndajnë storjet e tyre. Më parë këtë javë, një numër përdoruesish filluan të vërejnë storjet e të huajve që shfaqen në krye të faqeve të tyre.

Ata të prekur nga virusi thanë se nuk i ndjekin këta përdorues. Shumë nga llogaritë ishin private.Shumë përdorues e shfrytëzuan Twitterin për t’u ankuar.Mbi 500 milionë njerëz  përdorin Stories ne Instagram çdo ditë.Gabimi ngre shqetësimet e privatësisë.

Ato që përdoruesit vendosin në besim për miqtë dhe familjen kanë potencial për t’u ndarë me të huajt pa pëlqimin e tyre. Instagrami e konfirmoi virusin.Zgjidhja erdhi pas ca orësh.Edhe facebook shpesh goditet nga virusë të tillë.

Loading...