Një ushtar shqiptar më plis në ushtrinë gjermane në vitin 1944

Në ushtrinë gjerman gjatë Luftës së Dytë Botërore ishin rekrotuar shume shqiptar në menyrë vullnetare.

Në këtë foto shihet një shqiptar me plis i dezajnuar nga ushtria gjermane, ku gjatë pushimit në Division der Waffen-SSspielt në Bosnje, është duke i renë fyellit.