Një ushtar shqiptar më plis në ushtrinë gjermane në vitin 1944

0

Në ushtrinë gjerman gjatë Luftës së Dytë Botërore ishin rekrotuar shume shqiptar në menyrë vullnetare.

Në këtë foto shihet një shqiptar me plis i dezajnuar nga ushtria gjermane, ku gjatë pushimit në Division der Waffen-SSspielt në Bosnje, është duke i renë fyellit.

Loading...